top of page
LOGO TC RGB 300 DPI.png
BEURS.jpg

ERVARING

Monique Piegza heeft ervaring in medische advisering met betrekking tot zeer uiteenlopende gebieden: 

 

personenschade

ongevallenverzekeringen

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

levensverzekeringen

medische aansprakelijkheid

beroepsziekten

 

Het merendeel van de adviezen kan worden gegeven op basis van de toegezonden stukken of dossiers. Mocht het nodig zijn, dan kan een aanvullende actie worden geïnitieerd, zoals het inwinnen van medische informatie, het opnemen van contact met de cliënt, het in gang zetten van een medische controle op huisartsniveau of expertiseonderzoek. Desgewenst wordt contact opgenomen met de medisch adviseur van wederpartij voor overleg of om tot afstemming te komen.

Het resultaat is een helder, schriftelijk advies, waarin de belangrijke letselgerelateerde punten, zoals causaliteit, pre-existentie, predispositie, invaliditeit en beperkingen aan de orde komen en de specifieke vragen van de expert beantwoord worden.  

Kenmerkend voor Monique zijn haar betrokkenheid, toegankelijkheid en analytisch vermogen.

Ontwerp en realisatie: Musa bureau voor ontwerp   I   www.musa.nl   I   info@musa.nl

bottom of page